TKKF ŚWIĘTOWAŁO 60-LECIE NA BIELANACH

2017-12-16 18:00:12

16 grudnia był datą szczególną dla Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, które na Bielanach, w hali CRS Bielany, świętowały swoje 60-lecie. Najbardziej zasłużone osoby dla TKKF otrzymały z rąk nowego prezesa, Jacka Bączkowskiego, pełniącego również rolę Prezesa Mazowieckiego TKKF i TKKF Chomiczówka, honorowe odznaki.


Organizatorzy imprezy skorzystali z przychylności Dzielnicy Bielany dla rozwoju sportu i rekreacji. Obiekt CRS Bielany okazał się idealny dla tak ważnej dla TKKF uroczystości. O odznaczenia z okazji 60-lecia TKKF, założonego 3 maja 1957 roku, w momencie gdy Krajowa Konferencja Założycieli, która odbyła się w Warszawie, przejęła uchwałę o powołaniu do życia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, wnioskowały wojewódzkie struktury TKKF. Przyznano je również zasłużonym dla sportu przedstawicielom Ministerstwa Sportu, z Ministrem Witoldem Bańką na czele (niestety nie mógł przybyć na uroczystość - przyp. red.), przedstawicielom władz miasta, województwa Mazowieckiego i Dzielnicy Bielany. Łącznie Zarząd TKKF przyznał 117 odznaczeń.Spośród związanych z Bielanami osób, odebrali je poza samym Prezesem Jackiem Bączkowskim: członkowie Zarządu Dzielnicy Bielany (osobiście odznaczenie odebrał zastępca burmistrza Dzielnicy - Grzegorz Pietruczuk), Krystyna Żebrowska, Bogusław Nader, Anna Szymczak-Gałkowska i Marcin Głuszak.Imprezę w hali CRS Bielany, pomysłodawcy zgrabnie połączyli z odbywającymi się na drugim sektorze hali, Sportowymi Mikołajkami, w których brali udział zarówno seniorzy, jak i najmłodsi Bielańczycy. Dla obu grup TKKF Chomiczówka jest bardzo istotnym organizatorem czasu i imprez w obszarze sportu i rekreacji.

- Jesteśmy bardzo dumni, że tak istotna dla rozwoju sportu i rekreacji w kraju organizacja, jak TKKF, podjęła decyzję, aby swój jubileusz świętować właśnie na Bielanach. Dziękuję za wyróżnienie. Gratuluję 60-lecia i życzę kolejnych okrągłych rocznic. Bielany doskonale wiedzą jak istotną rolę pełnią TKKF dla animowania życia Dzielnicy. W jednych miejscach kraju animują one funkcjonowanie najmłodszych, w innych organizują rywalizacje w określonych dyscyplinach sportu, jeszcze w innych animują wypoczynek i rozwój turystyki. U nas, głównie dzięki aktywności TKKF Chomiczówka, ale także TKKF Piaski, zajmują się wszystkimi obszarami, ze świetnym skutkiem - nie krył podziwu zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk, który przez przedstawicieli TKKF z całej Polski został przywitany dużymi brawami.

Wszyscy odznaczeni działacze z Mazowsza, odebrali również pamiątkowe listy gratulacyjne, od przedstawicieli Marszałka Adama Struzika.

MG