BIELANY POROZMAWIAJĄ O SIATKÓWCE

2018-02-22 13:30:40

Czy uda się wprowadzić w Dzielnicy Bielany system, dzięki któremu szkolenie siatkarskie w szkołach bielańskich ruszy pełną parą? Pracują nad tym urzędnicy, którzy we współpracy ze szkołami, nauczycielami wychowania fizycznego i siatkarskimi klubami, postarają się wypracować system szkolenia w tej dyscyplinie sportu.

 
- Jest ogromne zapotrzebowanie na to, aby szkolenie dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportu usystematyzować. Mamy wspaniałe kluby, dużo szkół i zdolną młodzież. Wystarczy odpowiednio ukształtować system szkolenia. Tym razem mamy ambicję, aby zacząć od  siatkówki. Głęboko wierzę, że kluby, trenujące nawet w tej samej dyscyplinie sportu, mogą mieć zbieżne interesy. Jeśli uda się nam wypracować ramy współpracy między szkołami, nauczycielami i klubami, przeniesiemy to na inne dyscypliny – zapowiada zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli bielańskich szkół, nauczycieli wychowania fizycznego, zajmujących się na Bielanach szkoleniem w siatkówce oraz zainteresowane kluby: AZS-AWF Warszawa, Spartę Warszawa, Legię Warszawa i UKS G-8 Bielany.

- Zależy nam również na tym, aby poznać zapotrzebowanie klubów i szkół jeśli chodzi o poprawę systemu szkolenia, co przełoży się na wyniki sportowe chociażby w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Zbierzemy uwagi, zastanowimy się jak można pomóc i wszystko usprawnić. Liczę na owocne spotkanie – kontynuuje Grzegorz Pietruczuk.

O efektach spotkania, zaplanowanego 9 marca będziemy informowali.

Red / fot: własne