REKORDOWA LICZBA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

2016-03-31 19:12:27

Zakończył się termin składania wniosków stypendialnych, przyznawanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany. Do siedziby TKKF wpłynęła rekordowa liczba wniosków dla młodych sportowców z Bielan.


W porównaniu z minionym rokiem, znacznie zwiększyła się popularność programu stypendialnego. - Powodem jest zarówno rosnąca popularność programu, jak również zwiększające się osiągnięcia naszych sportowców, trenujących w bielańskich klubach - nie ukrywa zadowolenia zastępca burmistrza dzielnicy Bielany - Grzegorz Pietruczuk.

Do siedziby TKKF Chomiczówka wpłynęło 50 wniosków, które teraz rozpatrzy komisja stypendialna. - W gronie sportowców, którzy ubiegają się o nagrodę, nie zabrakło oczywiście pływaków, przedstawicieli taekwondo olimpijskiego i siatkówki. Są też inne dyscypliny. Teraz czas na szczegółówą analizę osiągnięć naszych młodych sportowców, którzy ubiegają się o wsparcie - relacjonuje Prezes TKKF Chomiczówka - Jacek Bączkowski.

Stypendium przyznawane przez TKKF "Chomiczówka" jest jednorazowym wsparciem, w wysokości od 1000 do 2000 złotych. Jego wysokość uzależniona jest od liczby przyznanych przez komisję stypendiów, posiadanych środków i oceny osiągnięć sportowca. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku stypendialnego jest niepełnoletność sportowca oraz wysokie wyniki sportowe, osiągane na arenie krajowej i międzynarodowej w 2015 roku.

Dzięki sponsorom organizatorzy programu stypendialnego będą mogli w tym roku przyznać kilkanaście stypendiów dla najbardziej utalentowanych bielańskich sportowców, legitymujących się największymi osiagnięciami w minionym roku. Wyniki komisji, która będzie obradowała nad kandydaturami poznamy w najbliższych tygodniach.
 
MG źródło: inf. własna