JUDOCY WYSOKO W JUDOSTAT

2019-02-22 11:15:41

Dobrze radzą sobie judocy bielańskich klubów, w rankingu judostat ? największym w Polsce rankingu wyników, bazujących na występach z ostatnich dwóch lat. AZS-AWF Warszawa ma na podium rankingu swoich przedstawicieli.

W pierwszych dziesiątkach rankingu w swoich kategoriach wagowych znajduje się kilkoro judoków bielańskiego klubu. Najwięcej powodów do radości ma Joanna Stankiewicz - wiceliderka rankingu w swojej kategorii, ale wysoko znajdują  się również niejednokrotnie opisywani przez nas Oleksii Łysenko, Maksymilian Kadłubowski, Radosław Koszczyński, Jakub Ozimek

Czym jest i jak działa ranking judostat?

Jak informuje oficjalna strona, aktualizowanego co tydzień rankingu, do wyliczania rankingu są pobierane następujące elementy:
- wyniki zawodnika w danej kategorii wagowej za ostatnie 2 lata (24 miesiące).
-  z każdych 12 miesięcy pobieramy 4 najlepsze wyniki (z zawodów rangowanych przez PZJ) + rezultat z MP (danej kategorii wiekowej)
-  punkty zdobyte w ostatnich 12 miesiącach są wliczane w całości
-  punkty zdobyte między 13 a 24 miesiącem są wliczane w połowie
-  punkty za zawody krajowe są liczone jak w rankingu PZJ
-  punkty za zawody międzynarodowe są pobierane wprost z rankingu IJF/EJU

Zasady rankingu:
- do rankingu danej kategorii wiekowej są pobierane wyłącznie wyniki zawodów w tej kategorii wiekowej (np. wyniki zawodów seniorskich nie wliczają się do rankingu juniorskiego)
- wszystkie rankingi są liczone osobno dla każdej kategorii wiekowej i wagowej.
-  jeden zawodnik może być rangowany w kilku rankingach

- zawodnik, który według rocznika przeszedł do wyższej kategorii wiekowej - przestaje być rangowany w poprzedniej kategorii
- w rankingu znajdują się wyłącznie zawodnicy, którzy mają wprowadzoną datę urodzenia (system sprawdza w ten sposób, czy zawodnik może być rangowany w danej kategorii wiekowej)
- rankingi są wyliczane co tydzień w nocy z poniedziałku na wtorek

Bielańscy zawodnicy w judostat (kolejno: pozycja, imię i nazwisko, klub, kategoria, punkty rankingowe, kategoria):
2. Joanna Stankiewicz – AZS-AWF Warszawa – 48 kilogramów – 71- senior
3. Oleksii Łysenko – AZS-AWF Warszawa - -100 kilogramów – 45 – senior
3. Maksymilian Kadłubowski – AZS-AWF Warszawa – 73 kilogramy – 12 – junior młodszy
6. Radosław Koszczyński – AZS-AWF Warszawa – 81 kilogramów – 51.5 - senior
6. Jakub Ozimek – AZS-AWF Warszawa – 90 kilogramów – 15 - senior
9. Radosław Koszczyński – AZS-AWF Warszawa – 90 kilogramów – 9 - senior
 
 Red / fot: AMP w Judo - Facebook