Rywalizacja szkolna
BIELAŃSKA MŁODZIEŻ NAJLEPSZA W SPORCIE SZKOLNYM
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODSUMOWAŁ TEGOROCZNY WOM POD KĄTEM WYNIKÓW SZKÓŁ W RYWALIZACJI SPORTOWYCH OLIMPIAD MŁODZIEŻY. TRADYCYJNIE KLASYFIKACJE DOTYCZYŁY KATEGORII DZIECI, MŁODZIEŻY I LICEÓW. JAK PORADZIŁY SOBIE NA TLE INNYCH WARSZAWSKICH SZKÓŁ PLACÓWKI Z BIELAN? JAK WYPADŁY BIELANY NA TLE INNYCH DZIELNIC?
+

czytaj więcej